Idioma Idioma

Blogues Blogues

Cát căn đông y

Trong đông y sắn dây được gọi là Cát Căn, bột sắn dây thường gói là Cát Phấn, Hoa sắn dây được gọi là Cát Hoa. Hãy cùng tìm hiểu các hình ảnh được chụp từ các sách đông y:

Cát căn – Sách đông y toàn tập

Tác giả: Nguyễn Trung Hòa

cát căn sách đông y toàn tập
cát căn sách đông y toàn tập

Cát căn – Sách cây thuốc Việt Nam

Tác giả: Đỗ Tấn Lợi

Cát căn - sách cây thuốc Việt Nam
Cát căn – sách cây thuốc Việt Nam
Cát căn - sách cây thuốc Việt Nam
Cát căn – sách cây thuốc Việt Nam

 

Xem thêm: giá bán bột sắn dây

Bài viết liên quan

Thân ái

Thái Phong – Thảo Dược

Comentários
Voltar atrás URL :

Sem comentários ainda. Seja o primeiro.